Serviceveien 3

Serviceveien 3 er en eiendom som i dag består av et bulklager og et tomtareale.
Eiendommen ligger sentralt i Bjørkelangen næringspark.
Bjørkelangen er kommunesenteret i Aurskog-Høland Kommune.
Eiendommen består av et lager på 400kvm og er i sin helhet leid ut til Veidekke Industri AS.
Den tilhøerende tomten er på totalt 3075kvm.

Fakturaadresse

Serviceveien 5 AS
C/O: OTS Eiendom AS
Bjørkeveien 4,
1940 Bjørkelangen

Org.nr: 993 121 061

Faktura sendes som EHF ved å søke etter organisasjonsnummer eller som PDF til: faktura@otseiendom.no

Adresse:

Bjørkelangen næringspark

Ledig lokale:

Ingen

Kontaktperson:

Sten Nordby

Etasjer:

1

Areal:

3075kvm tomt + 400kvm bulklager

Parkering:

Ute

Type bygg:

Bulklager/tomt

,

Oppført:

No items found.